Ανακοινώσεις

 20 Jan 2023 Έναρξη υποβολής αιτήσεων Β κύκλου για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων»
 05 Jan 2023 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452
 14 Dec 2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452
 24 Nov 2022 Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του Έργου Επιμελητήριο Αιτωλ/νιας
 24 Nov 2022 Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του Έργου Επιμελητήριο Ηλείας
 10 Nov 2022 Ατζέντα ενημερωτικής εκδήλωσης
 09 Nov 2022 Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του Έργου
Footer Image