Ολοκλήρωση Υποβολής Ενστάσεων Β Κύκλου

H περίοδος υποβολής ενστάσεων των προσωρινών αποτελεσμάτων Β κύκλου ολοκληρώθηκε στις 25/4/2023 και ώρα 23:59.

Εντός των επόμενων ημερών και κατόπιν ολοκλήρωσης εξέτασης των υποβληθέντων ενστάσεων, θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του Β κύκλου.

Footer Image