Έναρξη πενθήμερης περιόδου ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων του Β κύκλου

 

Ξεκινά από σήμερα η νέα έναρξη της πενθήμερης περιόδου ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων του Β κύκλου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την αιτιολογία απόρριψης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

Footer Image