Ανακατανομή ωφελούμενων Έργου

 

Η κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα σε συνέχεια της υπ΄αριθμόν ΠΤΑ 1147/22.03.2023 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΔΕ για την ανακατανομή των ωφελούμενων της Πράξης

 

Α/Α

Περιφερειακή Ενότητα

Σύνολο ανέργων ωφελούμενων

1

Αχαΐας

560

2

Αιτωλοακαρνανίας

336

3

Ηλείας

104

ΣΥΝΟΛΟ

1.000

 

 

 

 

 

 

Footer Image