Αναστολή ενστάσεων απορριφθέντων Β κύκλου

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες αναλυτικός, ως προς τους  λόγους απόρριψης, πίνακας των απορριφθέντων.

Για το λόγο αυτό η διαδικασία των ενστάσεων παγώνει και θα βγει εκ νέου ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής ενστάσεων
Footer Image